Onderwerp: Hernemen van de economische activiteit in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Aangemaakt op 8 juni 2020
Update: 31 juli 2020

FOD Luchtvaart – 30/07/2020

In aanvulling van artikel 1 paragraaf 3 van het Ministerieel Besluit (MB) van 30 juni 2020, informeert het DGLV over wat mogelijk is voor de activiteiten in het domein van de luchtvaart vanaf 01 juli 2020. Deze instructies blijven van toepassing tot nader order. Er wordt herinnerd dat deze toelichting op het MB van 30 juni 2020 de nationale, Europese en internationale regels en verplichtingen die gelden in de burgerlijke luchtvaartsector niet vervangen of
wijzigen. Deze richtlijnen zullen ook bij de ordediensten verspreid worden. Evenzeer zal het DGLV op de toepassing van deze richtlijnen toezien.

Link document: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/DGLV/lichte_luchtvaart_29jul20_nl.pdf